- HS Trường THPT Vĩnh Hưng sử dụng Tài khoản được cấp  để đăng nhập vào Website

- Chỉ có tài khoản do Quản trị Website cấp cho HS mới xem được hướng dẫn giải, thi trực tuyến,.... 

Ví dụ HS: Nguyễn Văn Nguyên, lớp 12A5 sẽ đăng nhập như sau:

Tên đăng nhập là: nvnguyen.12a5 và Mật khẩu: 123abc

 Ví dụ HS: Huỳnh Thị Thu Sương, lớp 10A8 sẽ đăng nhập như sau:

+ Tên đăng nhập: httsuong.10a8 và Mật khẩu: 123abc

Lưu ý: Sau khi đăng nhập thì HS nên thay đổi mật khẩu để bảo mật.

STT TÊN ĐĂNG NHẬP ĐIỂM
1 lnttam.12a2 2240
2 lnhien.12a2 2189
3 tthnhu.12a2 2125
4 ltctu.12a8 1910
5 nhhuynh.12a2 1808
6 ntmhien.12a4 1744
7 ptkkhoa.12a8 1730
8 ptttruc.12a2 1715
9 nttly.12a2 1692
10 thnhi.12a8 1682
Đề kiểm tra thử cuối HK 1- VL 12- Đề 2 GV: Huỳnh Ngọc Quốc
Đề kiểm tra thử cuối HK 1- VL 12- Đề 1 GV: Huỳnh Ngọc Quốc
Ôn tập kiểm tra cuối HK1-2023-2024-Phần 6 GV: Huỳnh Ngọc Quốc
Ôn tập kiểm tra cuối HK1-2023-2024-Phần 5 GV: Huỳnh Ngọc Quốc
Đề kiểm tra thử cuối HK1-VL10-Đề 2 GV: Huỳnh Ngọc Quốc
Đề kiểm tra thử cuối HK1-VL10- Đề 1 GV: Huỳnh Ngọc Quốc