- HS Trường THPT Vĩnh Hưng sử dụng Tài khoản được cấp  để đăng nhập vào Website

- Chỉ có tài khoản do Quản trị Website cấp cho HS mới xem được hướng dẫn giải, thi trực tuyến,.... 

Ví dụ HS: Nguyễn Văn Nguyên, lớp 12A5 sẽ đăng nhập như sau:

Tên đăng nhập là: nvnguyen.12a5 và Mật khẩu: 123abc

 Ví dụ HS: Huỳnh Thị Thu Sương, lớp 10A8 sẽ đăng nhập như sau:

+ Tên đăng nhập: httsuong.10a8 và Mật khẩu: 123abc

Lưu ý: Sau khi đăng nhập thì HS nên thay đổi mật khẩu để bảo mật.

STT TÊN ĐĂNG NHẬP ĐIỂM
1 lnhien.12a2 2027
2 lnttam.12a2 2021
3 tthnhu.12a2 1994
4 ltctu.12a8 1910
5 ntmhien.12a4 1744
6 nhhuynh.12a2 1738
7 ptkkhoa.12a8 1730
8 thnhi.12a8 1682
9 ptttruc.12a2 1661
10 nttthao.11a6 1582
Dạng bài tập kiểm tra cuối HK2-VL12 GV: Huỳnh Ngọc Quốc
Ôn tập kiểm tra cuối kì 2-Chương 7-Phần 2 GV: Huỳnh Ngọc Quốc
Ôn tập kiểm tra cuối kì 2-Chương 7-Phần 1 GV: Huỳnh Ngọc Quốc
Ôn tập kiểm tra cuối kì 2-Chương 6 GV: Huỳnh Ngọc Quốc
Ôn TN THPT chương 3- Phần 2 GV: Huỳnh Ngọc Quốc
Ôn TN THPT chương 3- Phần 1 GV: Huỳnh Ngọc Quốc