- HS Trường THPT Vĩnh Hưng sử dụng Tài khoản được cấp  để đăng nhập vào Website

- Chỉ có tài khoản do Quản trị Website cấp cho HS mới xem được hướng dẫn giải, thi trực tuyến,.... 

Ví dụ HS: Nguyễn Văn Nguyên, lớp 12A5 sẽ đăng nhập như sau:

Tên đăng nhập là: nvnguyen.12a5 và Mật khẩu: 123abc

 Ví dụ HS: Huỳnh Thị Thu Sương, lớp 10A8 sẽ đăng nhập như sau:

+ Tên đăng nhập: httsuong.10a8 và Mật khẩu: 123abc

Lưu ý: Sau khi đăng nhập thì HS nên thay đổi mật khẩu để bảo mật.

Ngân hàng đề của GV Huỳnh Ngọc Quốc

MÔN VẬT LÝ 12
Chương: CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
  + Trắc nghiệm Con lắc lò xo
  + Trắc nghiệm con lắc đơn
  + Trắc nghiệm tổng hợp 2 dao động điều hòa
  + Trắc nghiệm dao động tắt dần, duy trì, cưỡng bức
  + Ôn tập kiểm tra 1 tiết chương Dao động cơ học-Phần 1
  + Ôn tập kiểm tra 1 tiết chương Dao động cơ học-Phần 2
  + Trắc nghiệm Tiết 1-Dao động điều hòa
  + Trắc nghiệm Tiết 2-Dao động điều hòa
  + Ôn tập kiểm tra thường xuyên lần 1 (phần 1)
  + Ôn tập kiểm tra thường xuyên lần 1 (phần 2)
  + Ôn tập kiểm tra giữa kì Chương 1- Phần 1
  + Ôn tập kiểm tra giữa kì Chương 1- Phần 2
  + ÔN tập kiểm tra giữa kì Chương 1- Phần 3
Chương: CHƯƠNG 2: SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM
  + Chủ đề Sóng cơ và phương trình sóng cơ
  + Chủ đề: Giao thoa sóng
  + Lý thuyết chương 2 Sóng cơ học-Ôn kiểm tra giữa kì
  + Bài tập chương 2 Sóng cơ học- Ôn kiểm tra
  + Ôn tập công thức chương Sóng cơ học
  + Ôn tập kiểm tra giữa kì Chương 2- Phần 1
  + Ôn tập kiểm tra giữa kì Chương 2- Phần 2
Chương: CHƯƠNG 3: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
  + Chủ đề 1: Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều-VL12
  + Lý thuyết chương 3 Điện xoay chiều-Ôn thi THPT QG
  + Ôn thi THPT QG- Bài tập chương 3 Điện xoay chiều
Chương: CHƯƠNG 4: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
  + Ôn tập kiểm tra 1 tiết chương Dao động và sóng điện từ-Phần 1
  + Ôn tập kiểm tra 1 tiết chương Dao động và sóng điện từ-Phần 2
  + Trắc nghiệm- Mạch dao động
Chương: CHƯƠNG 5: SÓNG ÁNH SÁNG
  + Ôn tập kiểm tra 1 tiết-Tán sắc và giao thoa ánh sáng
  + Ôn tập kiểm tra 1 tiết - Các bức xạ hồng ngoại, tử ngoại, tia X
  + Trắc nghiệm giao thoa ánh sáng (phần nâng cao)
Chương: CHƯƠNG 6: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
  + Ôn tập hiện tượng quang điện
  + Trắc nghiệm hiện tượng quang điện
  + Trắc nghiệm chủ đề hiện tượng quang điện trong, sự quang- phát quang
  + Trắc nghiệm Mẫu nguyên tử Bo
Chương: CHƯƠNG 7: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
  + Trắc nghiệm cấu tạo hạt nhân, năng lượng liên kết
  + Trắc nghiệm phóng xạ
Chương: ÔN THI -KIỂM TRA
  + Ôn thi HK2 chương 4, 5 -Vật lý 12-Năm học 2019-2020
  + Ôn thi HK2 Chương 6, 7-Vật Lý 12-Năm học 2019-2020
  + Ôn thi HK2 chương Dao động và sóng điện từ
  + Ôn thi HK2 chương Sóng ánh sáng
  + Ôn thi HK2 chương Lượng tử ánh sáng
Chương: ÔN THI THPT QUỐC GIA
  + Buổi 1 - Ôn tập công thức chương Dao động điều hòa
  + Buổi 1 - Ôn tập cơ bản Dao động điều hòa (P1)
  + Buổi 2 - Ôn tập kiến thức căn bản chương Dao động điều hòa
  + Buổi 3 - Ôn tập công thức chương Sóng cơ học
  + Buổi 3 - Ôn tập kiến thức cơ bản chương Sóng cơ học
  + Buổi 4 - Ôn tập công thức chương Điện xoay chiều
  + Buổi 4 - Ôn tập kiến thức cơ bản chương Điện xoay chiều
  + Ôn thi TNPT 2021- Chương 1, 2- Vật Lý 11
  + Ôn thi TNPT 2021- Chương 3, 4, 5- Vật Lý 11
  + Thi thử TN THPT QG 2021-Đề 1
  + Thi thử TN THPT QG 2021-Đề 2
MÔN VẬT LÝ 11
Chương: CHƯƠNG 1 - ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG
  + Trắc nghiệm Bài 1-Điện tích. VL11
  + Ôn tập kiểm tra thường xuyên lần 1
Chương: CHƯƠNG 2: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
  + Trắc nghiệm chương dòng điện không đổi -Phần 1
  + Bài tập chương dòng điện không đổi
Chương: CHƯƠNG 6 - KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  + Ôn tập bài khúc xạ ánh sáng
Chương: CHƯƠNG 7: MẮT - CÁC DỤNG CỤ QUANG
  + Trắc nghiệm lý thuyết thấu kính mỏng
Chương: ÔN THI -KIỂM TRA
  + Ôn thi HK2-chương 4, 5 -Vật lý 11
  + Ôn thi HK2- Chương 6, 7-Vật Lý 11
MÔN VẬT LÝ 10
Chương: CHƯƠNG 4: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
  + Ôn tập chương 4 Các định luật bảo toàn
Chương: CHƯƠNG 5: CHẤT KHÍ
  + Ôn tập chương chất khí
Chương: ÔN THI -KIỂM TRA
  + Ôn thi HK2-chương 4, 5- Vật lý 10
  + Ôn thi HK2- Chương 6, 7-Vật Lý 10