- HS Trường THPT Vĩnh Hưng sử dụng Tài khoản được cấp  để đăng nhập vào Website

- Chỉ có tài khoản do Quản trị Website cấp cho HS mới xem được hướng dẫn giải, thi trực tuyến,.... 

Ví dụ HS: Nguyễn Văn Nguyên, lớp 12A5 sẽ đăng nhập như sau:

Tên đăng nhập là: nvnguyen.12a5 và Mật khẩu: 123abc

 Ví dụ HS: Huỳnh Thị Thu Sương, lớp 10A8 sẽ đăng nhập như sau:

+ Tên đăng nhập: httsuong.10a8 và Mật khẩu: 123abc

Lưu ý: Sau khi đăng nhập thì HS nên thay đổi mật khẩu để bảo mật.

Ngân hàng đề của GV Huỳnh Ngọc Quốc

MÔN VẬT LÍ 12
Chương: CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
  + Trắc nghiệm Dao động điều hòa
  + Trắc nghiệm Con lắc lò xo
  + Trắc nghiệm con lắc đơn
  + Trắc nghiệm tổng hợp 2 dao động điều hòa
  + Trắc nghiệm dao động tắt dần, duy trì, cưỡng bức
  + Ôn tập kiểm tra 1 tiết chương Dao động cơ học-Phần 1
  + Ôn tập kiểm tra 1 tiết chương Dao động cơ học-Phần 2
  + Ôn tập kiểm tra 1 tiết chương Dao động cơ học-Phần 3
  + Ôn lý thuyết chương 1 Dao động điều hòa
  + Ôn bài tập chương 1 Dao động điều hòa-
  + Trắc nghiệm Tiết 1-Dao động điều hòa
  + Trắc nghiệm Tiết 2-Dao động điều hòa
  + Ôn tập kiểm tra thường xuyên lần 1 (phần 1)
  + Ôn tập kiểm tra thường xuyên lần 1 (phần 2)
  + Ôn tập cuối học kì I Chương 1- Phần 1
  + Ôn tập cuối học kì I Chương 1- Phần 2
  + Ôn tập cuối học kì I Chương 1- Phần 3
Chương: CHƯƠNG 2: SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM
  + Chủ đề Sóng cơ và phương trình sóng cơ
  + Chủ đề: Giao thoa sóng
  + Lý thuyết chương 2 Sóng cơ học
  + Bài tập chương 2 Sóng cơ học
  + Ôn tập công thức chương Sóng cơ học
  + Ôn tập cuối học kì I Chương 2- Phần 1
  + Ôn tập cuối học kì I Chương 2- Phần 2
Chương: CHƯƠNG 3: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
  + Chủ đề 1: Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều-VL12
  + Lý thuyết chương 3 Điện xoay chiều-Ôn thi THPT QG
  + Chủ đề 2: Các loại đoạn mạch xoay chiều
  + Chủ đề 3: Mạch RLC, công suất
  + Chủ đề 4: Các loại máy điện xoay chiều
  + Ôn tập kiểm tra thường xuyên lần 2
  + Ôn tập cuối học kì I Chương 3- Phần 1
  + Ôn tập cuối học kì I Chương 3- Phần 2
  + Ôn tập chương 3- Phần 1
  + Ôn tập chương 3- Phần 2
Chương: CHƯƠNG 4: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
  + Ôn tập kiểm tra 1 tiết chương Dao động và sóng điện từ-Phần 1
  + Ôn tập kiểm tra 1 tiết chương Dao động và sóng điện từ-Phần 2
  + Trắc nghiệm- Mạch dao động
  + Công thức chương Dao động và sóng điện từ
  + Trắc nghiệm chủ đề mạch dao động
  + 20 câu kiểm tra miệng Chương Dao động điện từ
  + Ôn tập cuối HK2-Chương 4-Phần 1
  + Ôn tập cuối HK2- Chương 4-Phần 2
Chương: CHƯƠNG 5: SÓNG ÁNH SÁNG
  + Ôn tập kiểm tra 1 tiết-Tán sắc và giao thoa ánh sáng
  + Ôn tập kiểm tra 1 tiết - Các bức xạ hồng ngoại, tử ngoại, tia X
  + Trắc nghiệm giao thoa ánh sáng (phần nâng cao)
  + Ôn kiểm tra miệng chương Sóng ánh sáng
Chương: CHƯƠNG 6: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
  + Ôn tập hiện tượng quang điện
  + Trắc nghiệm hiện tượng quang điện
  + Trắc nghiệm chủ đề hiện tượng quang điện trong, sự quang- phát quang
  + Trắc nghiệm Mẫu nguyên tử Bo
  + Ôn tập kiểm tra thường xuyên chương Lượng tử ánh sáng
Chương: CHƯƠNG 7: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
  + Trắc nghiệm cấu tạo hạt nhân, năng lượng liên kết
  + Trắc nghiệm phóng xạ
  + Công thức chương Hạt nhân nguyên tử
Chương: ÔN THI -KIỂM TRA
  + Ôn thi HK2 chương 4, 5 -Vật lý 12
  + Ôn thi HK2 Chương 6, 7-Vật Lý 12
  + Ôn thi HK2 chương Dao động và sóng điện từ
  + Ôn thi HK2 chương Sóng ánh sáng
  + Ôn thi HK2 chương Lượng tử ánh sáng
  + Kiểm tra thử giữa kì 2-đề 1
  + Kiểm tra thử giữa kì 2-đề 2
  + Dạng bài tập kiểm tra cuối HK2-VL12
  + Kiểm tra thử giữa HK1-Đề 1-VL12
  + Kiểm tra thử giữa HK1-Đề 2-VL12
  + Đề kiểm tra thử cuối HK 1- VL 12- Đề 1
  + Đề kiểm tra thử cuối HK 1- VL 12- Đề 2
  + Ôn kiểm tra cuối HK2-Vật Lí 12-Phần 1
  + Ôn kiểm tra cuối HK2-Vật lí 12- Phần 2
Chương: ÔN THI THPT QUỐC GIA
  + Buổi 1 - Ôn tập công thức chương Dao động điều hòa
  + Buổi 1 - Ôn tập cơ bản Dao động điều hòa (P1)
  + Buổi 2 - Ôn tập kiến thức căn bản chương Dao động điều hòa
  + Buổi 3 - Ôn tập công thức chương Sóng cơ học
  + Buổi 3 - Ôn tập kiến thức cơ bản chương Sóng cơ học
  + Buổi 4 - Ôn tập công thức chương Điện xoay chiều
  + Buổi 4 - Ôn tập kiến thức cơ bản chương Điện xoay chiều
  + Ôn thi TNPT- Chương 1, 2- Vật Lý 11
  + Ôn thi TNPT - Chương 3, 4, 5- Vật Lý 11
  + Đề tham khảo thi TN THPT (40 câu có HDG)- Đề 1
  + Đề tham khảo thi TN THPT (40 câu có HDG)-Đề 2
  + Đề 7 điểm - tham khảo thi TN 2024- lần 1
  + Đề 7 điểm - tham khảo thi TN 2024- lần 2
  + Đề 7 điểm - tham khảo thi TN 2024- lần 3 (có HDG)
  + Đề 7 điểm - tham khảo thi TN 2024- lần 4 (có HDG)
  + Đề 7 điểm - tham khảo thi TN 2024- lần 5 (có HD giải)
  + Đề 7 điểm - tham khảo thi TN 2024- lần 6 (có HD giải)
  + Đề 7 điểm - tham khảo thi TN 2024- lần 7 (có HD giải)
  + Đề 7 điểm - tham khảo thi TN 2024- lần 8 (có HD giải)
  + Đề 7 điểm - tham khảo thi TN 2024- lần 9 (có HD giải)
  + Đề 7 điểm-tham khảo thi TN 2024- lần 10 (có HD giải)
  + Đề minh họa TN THPT 2023-môn Lí
  + Ôn TNPT QG 2023-VL11-chương 1-2-3
  + Ôn TNPT QG 2023-VL11-chương 4-5-6
  + Đề minh hoạ BGD thi TN THPT QG 2024-môn Lí (có HDG)
MÔN VẬT LÍ 10
Chương: Chương 1. MỞ ĐẦU
  + Trắc nghiệm VL10 bài 1-Khái quát về môn Vật lí
  + Trắc nghiệm VL 10 bài 2-Vấn đề an toàn trong Vật lí
  + Trắc nghiệm VL 10 bài 3-Đơn vị và sai số trong Vật lí
  + Bài 1-Khái quát về môn Vật Lí (Phần 2)
Chương: Chương 2. MÔ TẢ CHUYỂN ĐỘNG
  + Trắc nghiệm Bài 4- Chuyển động thẳng
  + Trắc nghiệm Bài 5- Chuyển động tổng hợp
Chương: Chương 3. CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI
  + Bài 7 Gia tốc-chuyển động thẳng biến đổi đều
  + Bài tập Gia tốc-chuyển động thẳng biến đổi đều
Chương: Chương 4. BA ĐỊNH LUẬT NEWTON. MỘT SỐ LỰC TRONG THỰC TIỄN
  + Trắc nghiệm lí thuyết Ba định luật Newtơn
  + Trắc nghiệm Bài tập Ba định luật Newtơn
  + Trắc nghiệm lí thuyết trọng lực, lực ma sát
  + Trắc nghiệm lực đẩy Archimedes, khối lượng riêng, lực cản
Chương: Chương 5. MOMENT LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG
  + Trắc nghiệm moment lực, điều kiện cân bằng vật
  + Kiểm tra giữa HK 2- Phần 1
Chương: Chương 6. NĂNG LƯỢNG
  + Trắc nghiệm lí thuyết công, động năng, thế năng, cơ năng
  + Kiểm tra giữa HK 2- Phần 2
  + Kiểm tra giữa HK 2- Phần 3
Chương: Chương 7. ĐỘNG LƯỢNG
  + Trắc nghiệm động lượng
Chương: Chương 8. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN
  + Trắc nghiệm lí thuyết chuyển động tròn đều
Chương: Ôn tập kiểm tra
  + Ôn tập kiểm tra giữa HK1
  + Ôn kiểm tra cuối HK2 Vật lí 10-P1
  + Ôn kiểm tra cuối HK2 Vật lí 10-P2
  + Ôn tập kiểm tra cuối HK1-2023-2024-Phần 1
  + Ôn tập kiểm tra cuối HK1-2023-2024-Phần 2
  + Ôn tập kiểm tra cuối HK1-2023-2024-Phần 3
  + Ôn tập kiểm tra cuối HK1-2023-2024-Phần 4
  + Đề kiểm tra thử cuối HK1-VL10- Đề 1
  + Đề kiểm tra thử cuối HK1-VL10-Đề 2
  + Ôn tập kiểm tra cuối HK1-2023-2024-Phần 5
  + Ôn tập kiểm tra cuối HK1-2023-2024-Phần 6
MÔN VẬT LÍ 11
Chương: Chương 1. DAO ĐỘNG
  + Bài 1. Mô tả dao động. Dao động điều hòa
  + Ôn tập dao động điều hoà
  + Ôn cuối HK 1 Vật lí 11-Phần 1
  + Ôn cuối HK 1 Vật lí 11-Phần 2
  + Ôn cuối HK 1 Vật lí 11-Phần 3
Chương: Chương 2. SÓNG
  + Ôn cuối HK 1 Vật lí 11-Phần 4
  + Ôn cuối HK 1 Vật lí 11-Phần 5
Chương: Chương 3. ĐIỆN TRƯỜNG
  + Ôn tập kiểm tra giữa HK2-phần 1
  + Ôn tập kiểm tra giữa HK2-phần 2
  + Ôn tập kiểm tra giữa HK2-phần 3
  + Ôn tập kiểm tra giữa HK2-phần 4
Chương: Chương 4. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
  + Trắc nghiệm chương dòng điện không đổi -Phần 1
  + Bài tập chương dòng điện không đổi
  + Ôn tập cuối HK2 Chương 4-Vật lí 11- Phần 1
  + Ôn tập cuối HK2 Chương 4 Vật lí 11- Phần 2