Đăng nhập

Close

   

- HS Trường THPT Vĩnh Hưng sử dụng Tài khoản được cấp  để đăng nhập vào Website

- Chỉ có tài khoản do Quản trị Website cấp cho HS mới xem được hướng dẫn giải, thi trực tuyến,.... 

Ví dụ HS: Nguyễn Văn Nguyên, lớp 12A5 sẽ đăng nhập như sau:

Tên đăng nhập là: nvnguyen.12a5 và Mật khẩu: 123abc

 Ví dụ HS: Huỳnh Thị Thu Sương, lớp 10A8 sẽ đăng nhập như sau:

+ Tên đăng nhập: httsuong.10a8 và Mật khẩu: 123abc

Lưu ý: Sau khi đăng nhập thì HS nên thay đổi mật khẩu để bảo mật.

Ôn TNPT QG 2023-VL11-chương 1-2-3
Thời gian làm bài: 45 Phút
23 Bạn bắt đầu ôn tập đề này lần đầu tiên
Đề minh hoạ BGD thi TN THPT QG 2024-môn Lí (có HDG)
Ôn TNPT QG 2023-VL11-chương 4-5-6
Đề minh họa TN THPT 2023-môn Lí
Đề 7 điểm-tham khảo thi TN 2024- lần 10 (có HD giải)
Đề 7 điểm - tham khảo thi TN 2024- lần 9 (có HD giải)
Đề 7 điểm - tham khảo thi TN 2024- lần 8 (có HD giải)
Đề 7 điểm - tham khảo thi TN 2024- lần 7 (có HD giải)
Đề 7 điểm - tham khảo thi TN 2024- lần 6 (có HD giải)
Đề 7 điểm - tham khảo thi TN 2024- lần 5 (có HD giải)
Đề 7 điểm - tham khảo thi TN 2024- lần 4 (có HDG)
Đề 7 điểm - tham khảo thi TN 2024- lần 3 (có HDG)
Đề 7 điểm - tham khảo thi TN 2024- lần 2
Đề 7 điểm - tham khảo thi TN 2024- lần 1
Đề tham khảo thi TN THPT (40 câu có HDG)-Đề 2
Đề tham khảo thi TN THPT (40 câu có HDG)- Đề 1
Ôn thi TNPT - Chương 3, 4, 5- Vật Lý 11
Ôn thi TNPT- Chương 1, 2- Vật Lý 11
Buổi 4 - Ôn tập kiến thức cơ bản chương Điện xoay chiều
Buổi 4 - Ôn tập công thức chương Điện xoay chiều
Buổi 3 - Ôn tập kiến thức cơ bản chương Sóng cơ học
Buổi 3 - Ôn tập công thức chương Sóng cơ học
Buổi 2 - Ôn tập kiến thức căn bản chương Dao động điều hòa
Buổi 1 - Ôn tập cơ bản Dao động điều hòa (P1)
Buổi 1 - Ôn tập công thức chương Dao động điều hòa
Đề thi thử THPT QG 2019 của Bộ GD-môn Lý