Đăng nhập

Close

   

- HS Trường THPT Vĩnh Hưng sử dụng Tài khoản được cấp  để đăng nhập vào Website

- Chỉ có tài khoản do Quản trị Website cấp cho HS mới xem được hướng dẫn giải, thi trực tuyến,.... 

Ví dụ HS: Nguyễn Văn Nguyên, lớp 12A5 sẽ đăng nhập như sau:

Tên đăng nhập là: nvnguyen.12a5 và Mật khẩu: 123abc

 Ví dụ HS: Huỳnh Thị Thu Sương, lớp 10A8 sẽ đăng nhập như sau:

+ Tên đăng nhập: httsuong.10a8 và Mật khẩu: 123abc

Lưu ý: Sau khi đăng nhập thì HS nên thay đổi mật khẩu để bảo mật.

Ôn tập kiểm tra thường xuyên lần 1 (phần 1)
Thời gian làm bài: 30 Phút
127 Bạn bắt đầu ôn tập đề này lần đầu tiên
Ôn tập cuối học kì I Chương 1- Phần 3
Ôn tập cuối học kì I Chương 1- Phần 2
Ôn tập cuối học kì I Chương 1- Phần 1
Ôn tập kiểm tra thường xuyên lần 1 (phần 2)
Trắc nghiệm Tiết 2-Dao động điều hòa
Trắc nghiệm Tiết 1-Dao động điều hòa
Ôn bài tập chương 1 Dao động điều hòa-
Ôn lý thuyết chương 1 Dao động điều hòa
Ôn tập kiểm tra 1 tiết chương Dao động cơ học-Phần 3
Ôn tập kiểm tra 1 tiết chương Dao động cơ học-Phần 2
Ôn tập kiểm tra 1 tiết chương Dao động cơ học-Phần 1
Trắc nghiệm dao động tắt dần, duy trì, cưỡng bức
Trắc nghiệm tổng hợp 2 dao động điều hòa
Trắc nghiệm con lắc đơn
Trắc nghiệm Con lắc lò xo
Trắc nghiệm Dao động điều hòa