Đăng nhập

Close

   

- HS Trường THPT Vĩnh Hưng sử dụng Tài khoản được cấp  để đăng nhập vào Website

- Chỉ có tài khoản do Quản trị Website cấp cho HS mới xem được hướng dẫn giải, thi trực tuyến,.... 

Ví dụ HS: Nguyễn Văn Nguyên, lớp 12A5 sẽ đăng nhập như sau:

Tên đăng nhập là: nvnguyen.12a5 và Mật khẩu: 123abc

 Ví dụ HS: Huỳnh Thị Thu Sương, lớp 10A8 sẽ đăng nhập như sau:

+ Tên đăng nhập: httsuong.10a8 và Mật khẩu: 123abc

Lưu ý: Sau khi đăng nhập thì HS nên thay đổi mật khẩu để bảo mật.

Ôn tập kiểm tra cuối HK1-2023-2024-Phần 6
Thời gian làm bài: 30 Phút
78 Bạn bắt đầu ôn tập đề này lần đầu tiên
Ôn tập kiểm tra cuối HK1-2023-2024-Phần 5
Đề kiểm tra thử cuối HK1-VL10-Đề 2
Đề kiểm tra thử cuối HK1-VL10- Đề 1
Ôn tập kiểm tra cuối HK1-2023-2024-Phần 4
Ôn tập kiểm tra cuối HK1-2023-2024-Phần 3
Ôn tập kiểm tra cuối HK1-2023-2024-Phần 2
Ôn tập kiểm tra cuối HK1-2023-2024-Phần 1
Ôn kiểm tra cuối HK2 Vật lí 10-P2
Ôn kiểm tra cuối HK2 Vật lí 10-P1
Ôn tập kiểm tra giữa HK1