Đăng nhập

Close

   

- HS Trường THPT Vĩnh Hưng sử dụng Tài khoản được cấp  để đăng nhập vào Website

- Chỉ có tài khoản do Quản trị Website cấp cho HS mới xem được hướng dẫn giải, thi trực tuyến,.... 

Ví dụ HS: Nguyễn Văn Nguyên, lớp 12A5 sẽ đăng nhập như sau:

Tên đăng nhập là: nvnguyen.12a5 và Mật khẩu: 123abc

 Ví dụ HS: Huỳnh Thị Thu Sương, lớp 10A8 sẽ đăng nhập như sau:

+ Tên đăng nhập: httsuong.10a8 và Mật khẩu: 123abc

Lưu ý: Sau khi đăng nhập thì HS nên thay đổi mật khẩu để bảo mật.

Ôn tập hiện tượng quang điện
(Giáo viên: Huỳnh Ngọc Quốc)
Thời gian làm bài: Phút
127 Bạn bắt đầu ôn tập đề này lần đầu tiên
Ôn tập kiểm tra thường xuyên chương Lượng tử ánh sáng
Trắc nghiệm Mẫu nguyên tử Bo
Trắc nghiệm chủ đề hiện tượng quang điện trong, sự quang- phát quang
Trắc nghiệm hiện tượng quang điện