Đăng nhập

Close

   

- HS Trường THPT Vĩnh Hưng sử dụng Tài khoản được cấp  để đăng nhập vào Website

- Chỉ có tài khoản do Quản trị Website cấp cho HS mới xem được hướng dẫn giải, thi trực tuyến,.... 

Ví dụ HS: Nguyễn Văn Nguyên, lớp 12A5 sẽ đăng nhập như sau:

Tên đăng nhập là: nvnguyen.12a5 và Mật khẩu: 123abc

 Ví dụ HS: Huỳnh Thị Thu Sương, lớp 10A8 sẽ đăng nhập như sau:

+ Tên đăng nhập: httsuong.10a8 và Mật khẩu: 123abc

Lưu ý: Sau khi đăng nhập thì HS nên thay đổi mật khẩu để bảo mật.

Ôn tập dao động điều hoà
Thời gian làm bài: Phút
74 Bạn bắt đầu ôn tập đề này lần đầu tiên
Ôn cuối HK 1 Vật lí 11-Phần 3
Ôn cuối HK 1 Vật lí 11-Phần 2
Ôn cuối HK 1 Vật lí 11-Phần 1
Bài 1. Mô tả dao động. Dao động điều hòa