Đăng nhập

Close

   

- HS Trường THPT Vĩnh Hưng sử dụng Tài khoản được cấp  để đăng nhập vào Website

- Chỉ có tài khoản do Quản trị Website cấp cho HS mới xem được hướng dẫn giải, thi trực tuyến,.... 

Ví dụ HS: Nguyễn Văn Nguyên, lớp 12A5 sẽ đăng nhập như sau:

Tên đăng nhập là: nvnguyen.12a5 và Mật khẩu: 123abc

 Ví dụ HS: Huỳnh Thị Thu Sương, lớp 10A8 sẽ đăng nhập như sau:

+ Tên đăng nhập: httsuong.10a8 và Mật khẩu: 123abc

Lưu ý: Sau khi đăng nhập thì HS nên thay đổi mật khẩu để bảo mật.

Ôn tập chương 3- Phần 1
(Giáo viên: Huỳnh Ngọc Quốc)
Thời gian làm bài: 30 Phút
127 Bạn bắt đầu ôn tập đề này lần đầu tiên
Ôn tập chương 3- Phần 2
Ôn tập cuối học kì I Chương 3- Phần 2
Ôn tập cuối học kì I Chương 3- Phần 1
Ôn tập kiểm tra thường xuyên lần 2
Chủ đề 4: Các loại máy điện xoay chiều
Chủ đề 3: Mạch RLC, công suất
Chủ đề 2: Các loại đoạn mạch xoay chiều
Lý thuyết chương 3 Điện xoay chiều-Ôn thi THPT QG
Chủ đề 1: Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều-VL12