Đăng nhập

Close

   

- HS Trường THPT Vĩnh Hưng sử dụng Tài khoản được cấp  để đăng nhập vào Website

- Chỉ có tài khoản do Quản trị Website cấp cho HS mới xem được hướng dẫn giải, thi trực tuyến,.... 

Ví dụ HS: Nguyễn Văn Nguyên, lớp 12A5 sẽ đăng nhập như sau:

Tên đăng nhập là: nvnguyen.12a5 và Mật khẩu: 123abc

 Ví dụ HS: Huỳnh Thị Thu Sương, lớp 10A8 sẽ đăng nhập như sau:

+ Tên đăng nhập: httsuong.10a8 và Mật khẩu: 123abc

Lưu ý: Sau khi đăng nhập thì HS nên thay đổi mật khẩu để bảo mật.

Kiểm tra thử giữa kì 2-đề 2
(Giáo viên: Huỳnh Ngọc Quốc)
Thời gian làm bài: 45 Phút
127 Bạn bắt đầu ôn tập đề này lần đầu tiên
Dạng bài tập kiểm tra cuối HK2-VL12
Ôn thi HK2 chương Lượng tử ánh sáng
Ôn thi HK2 chương Sóng ánh sáng
Ôn thi HK2 chương Dao động và sóng điện từ
Ôn thi HK2 Chương 6, 7-Vật Lý 12-Năm học 2019-2020
Ôn thi HK2 chương 4, 5 -Vật lý 12-Năm học 2019-2020