- HS Trường THPT Vĩnh Hưng sử dụng Tài khoản được cấp  để đăng nhập vào Website

- Chỉ có tài khoản do Quản trị Website cấp cho HS mới xem được hướng dẫn giải, thi trực tuyến,.... 

Ví dụ HS: Nguyễn Văn Nguyên, lớp 12A5 sẽ đăng nhập như sau:

Tên đăng nhập là: nvnguyen.12a5 và Mật khẩu: 123abc

 Ví dụ HS: Huỳnh Thị Thu Sương, lớp 10A8 sẽ đăng nhập như sau:

+ Tên đăng nhập: httsuong.10a8 và Mật khẩu: 123abc

Lưu ý: Sau khi đăng nhập thì HS nên thay đổi mật khẩu để bảo mật.

Dạng bài tập kiểm tra cuối HK2-VL12
Kiểm tra thử giữa kì 2-đề 2
Ôn thi HK2 chương Lượng tử ánh sáng
Ôn thi HK2 chương Sóng ánh sáng
Ôn thi HK2 chương Dao động và sóng điện từ
Ôn thi HK2 Chương 6, 7-Vật Lý 12-Năm học 2019-2020
Ôn thi HK2 chương 4, 5 -Vật lý 12-Năm học 2019-2020