- HS Trường THPT Vĩnh Hưng sử dụng Tài khoản được cấp  để đăng nhập vào Website

- Chỉ có tài khoản do Quản trị Website cấp cho HS mới xem được hướng dẫn giải, thi trực tuyến,.... 

Ví dụ HS: Nguyễn Văn Nguyên, lớp 12A5 sẽ đăng nhập như sau:

Tên đăng nhập là: nvnguyen.12a5 và Mật khẩu: 123abc

 Ví dụ HS: Huỳnh Thị Thu Sương, lớp 10A8 sẽ đăng nhập như sau:

+ Tên đăng nhập: httsuong.10a8 và Mật khẩu: 123abc

Lưu ý: Sau khi đăng nhập thì HS nên thay đổi mật khẩu để bảo mật.

CHƯƠNG 1 - ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG
CHƯƠNG 2: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
CHƯƠNG 3: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG
CHƯƠNG 4: TỪ TRƯỜNG
CHƯƠNG 5: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
CHƯƠNG 6 - KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
CHƯƠNG 7: MẮT - CÁC DỤNG CỤ QUANG
ÔN THI -KIỂM TRA