Đăng nhập

Close

   

- HS Trường THPT Vĩnh Hưng sử dụng Tài khoản được cấp  để đăng nhập vào Website

- Chỉ có tài khoản do Quản trị Website cấp cho HS mới xem được hướng dẫn giải, thi trực tuyến,.... 

Ví dụ HS: Nguyễn Văn Nguyên, lớp 12A5 sẽ đăng nhập như sau:

Tên đăng nhập là: nvnguyen.12a5 và Mật khẩu: 123abc

 Ví dụ HS: Huỳnh Thị Thu Sương, lớp 10A8 sẽ đăng nhập như sau:

+ Tên đăng nhập: httsuong.10a8 và Mật khẩu: 123abc

Lưu ý: Sau khi đăng nhập thì HS nên thay đổi mật khẩu để bảo mật.

Trắc nghiệm giao thoa ánh sáng (phần nâng cao)
(Giáo viên: Huỳnh Ngọc Quốc)
Thời gian làm bài: Phút
127 Bạn bắt đầu ôn tập đề này lần đầu tiên
Ôn kiểm tra miệng chương Sóng ánh sáng
Ôn tập kiểm tra 1 tiết - Các bức xạ hồng ngoại, tử ngoại, tia X
Ôn tập kiểm tra 1 tiết-Tán sắc và giao thoa ánh sáng